Đà Nẵng

Giới Thiệu

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997,nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là thành phố lớn thứ 5 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương,là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

TỈNH THÀNH KHÁC

Yên Bái

Bình Thuận

Hòa Bình

Gia Lai

Cần Thơ

Quảng Ngãi

Thái Bình

Điện Biên

Quảng Nam

Lai Châu

Hà Nam

Bến Tre

Bắc Ninh

Hà Nội

Hải Phòng

Hà Giang

Quảng Ninh

Đà Lạt