Đà Nẵng

Giới Thiệu

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997,nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là thành phố lớn thứ 5 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương,là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

TỈNH THÀNH KHÁC

Lào Cai

Quảng Ngãi

Hà Nam

Vĩnh Phúc

Cần Thơ

Gia Lai

Thừa Thiên Huế

Hòa Bình

Hải Dương

Khánh Hòa

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đà Lạt

Yên Bái

Hà Nội

Ninh Bình

Bình Thuận

Quảng Bình

Thái Bình