Hà Nội

Giới Thiệu

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cũng là kinh đô của rất nhiều vương triều Việt cổ.

TỈNH THÀNH KHÁC

Đà Lạt

Lào Cai

Cần Thơ

Gia Lai

Quảng Nam

Bến Tre

Khánh Hòa

Hòa Bình

Thái Bình

Bình Thuận

Hải Phòng

Phú Thọ

Hải Dương

Hồ Chí Minh

Quảng Ninh

Yên Bái

Quảng Bình

Quảng Ngãi