Hà Nội

Giới Thiệu

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cũng là kinh đô của rất nhiều vương triều Việt cổ.

TỈNH THÀNH KHÁC

Bình Thuận

Khánh Hòa

Hà Giang

Quảng Ngãi

Thái Bình

Điện Biên

Phú Thọ

Hòa Bình

Hà Nam

Đà Lạt

Bắc Ninh

Cần Thơ

Vĩnh Phúc

Hải Phòng

Quảng Bình

Nghệ An

Hồ Chí Minh

Bà Rịa - Vũng Tàu