Quảng Nam

Giới Thiệu

Quảng Nam, hay gọi âm địa phương là "Quảng Nôm", là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam.

TỈNH THÀNH KHÁC

Quảng Bình

Bến Tre

Bắc Ninh

Hà Giang

Lai Châu

Ninh Bình

Hưng Yên

Hòa Bình

Hà Nội

Nghệ An

Điện Biên

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Bình Thuận

Hải Dương

Thừa Thiên Huế

Thái Bình

Hồ Chí Minh