Quảng Nam

Giới Thiệu

Quảng Nam, hay gọi âm địa phương là "Quảng Nôm", là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam.

TỈNH THÀNH KHÁC

Hà Giang

Bình Thuận

Quảng Bình

Bến Tre

Sơn La

Khánh Hòa

Hưng Yên

Quảng Ngãi

Gia Lai

Hà Nam

Hải Phòng

Hà Nội

Yên Bái

Lai Châu

Cần Thơ

Điện Biên

Đà Nẵng

Phú Thọ