Quảng Nam

Giới Thiệu

Quảng Nam, hay gọi âm địa phương là "Quảng Nôm", là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam.

Đi đâu ở Quảng Nam
TỈNH THÀNH KHÁC

Hà Nội

Bắc Ninh

Hòa Bình

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Nghệ An

Hà Giang

Cần Thơ

Sơn La

Yên Bái

Hồ Chí Minh

Khánh Hòa

Phú Thọ

Đà Nẵng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Vĩnh Phúc

Ninh Bình

Hải Phòng