Quảng Nam

Giới Thiệu

Quảng Nam, hay gọi âm địa phương là "Quảng Nôm", là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam.

Đi đâu ở Quảng Nam
TỈNH THÀNH KHÁC

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Quảng Bình

Hà Nội

Cần Thơ

Lai Châu

Sơn La

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Nghệ An

Đà Nẵng

Yên Bái

Hồ Chí Minh

Ninh Bình

Hà Giang

Thái Bình

Hưng Yên

Hòa Bình