Đà Nẵng

Giới Thiệu

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997,nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là thành phố lớn thứ 5 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương,là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đi đâu ở Đà Nẵng
Ăn gì ở Đà Nẵng
TỈNH THÀNH KHÁC

Quảng Nam

Hà Nội

Hải Phòng

Thừa Thiên Huế

Hồ Chí Minh

Quảng Ngãi

Hòa Bình

Ninh Bình

Bắc Ninh

Cần Thơ

Quảng Bình

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

Hưng Yên

Hà Giang

Bình Thuận

Bến Tre

Hà Nam