Đà Nẵng

Giới Thiệu

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997,nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là thành phố lớn thứ 5 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương,là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đi đâu ở Đà Nẵng
Ăn gì ở Đà Nẵng
TỈNH THÀNH KHÁC

Bình Thuận

Quảng Bình

Đà Lạt

Gia Lai

Quảng Ninh

Cần Thơ

Hải Dương

Hồ Chí Minh

Phú Thọ

Hòa Bình

Điện Biên

Ninh Bình

Thừa Thiên Huế

Quảng Ngãi

Lai Châu

Bắc Ninh

Thái Bình

Hà Nam